Etikett: adjektivsubstantiv

Vad är adjektivsubstantiv?

Adjektivsubstantiv

Adjektivsubstantiv är substantiv som har en adjektivstam. Dessa substantiv slutar ofta på ändelserna -het eller -itet. Exempel på adjektivsubstantiv modernitet grymhet snällhet naivitet

Abstrakta substantiv

Abstrakta substantiv är substantiv som inte är konkreta helt enkelt. De är inte lika lätta att “ta på” som de konkreta substantiven. Abstrakta substantiv beskriver ofta exempelvis tillstånd, förhållanden och egenskaper. Abstrakta substantiv kan vara till exempel verbalsubstantiv och adjektivsubstantiv. Exempel läsning, murare (verbalsubstantiv) snällhet, modernitet (adjektivsubstantiv)