Etikett: abstrakt substantiv

Vad är adjektivsubstantiv?

Adjektivsubstantiv

Adjektivsubstantiv är substantiv som har en adjektivstam. Dessa substantiv slutar ofta på ändelserna -het eller -itet. Exempel på adjektivsubstantiv modernitet grymhet snällhet naivitet

Verbalsubstantiv

Verbalsubstantiv är substantiv som är bildat med ett verb. Dessa kallas ibland också verbnomen.   Exempel läsning murare