Synkroniskt och diakroniskt språkstudium

Synkroniskt och diakroniskt språkstudium

saussure, synkronisk, diakronisk, språk

Forskaren Saussure klargjorde en distinktion mellan en synkronisk och en diakronisk studie av språk.

Den synkroniska studien av språk är en samtida studie av ett språk, eller en studie som görs vid en viss tidpunkt. Den diakroniska studien av ett språk är dock ett studium som görs genom tiden – ett historiskt språkstudium.

Under ganska lång tid – mellan mitten av 1800-talet och in på 1900-talets mitt – var forskarna väldigt intresserade av ett diakroniskt språkstudium, det vill säga den historiska studien av språket. Så småningom kom de dock att inse att den historiska inriktningen nog inte var den mest grundläggande. De började då istället att ägna den samtida (synkroniska) studien av språk större intresse.