Språklig fossilering

Språklig fossilering

språkinlärning

Fossilering innebär att språkinlärningen stannar upp innan språket till fullo är tillägnat. Språkutvecklingen avstannar och språket stannar vid interimspråksskedet.

Läs mer här om vad som menas med interimspråk.