Språkgemenskap

Språkgemenskap

En språkgemenskap, även kallat språksamfund och talgemenskap, är en grupp av människor som talar samma språk. Här är det dock underförstått att medlemmarna av språkgemenskapen har kontakt med varandra.

Det kan exempelvis handla om en grupp med svenska som gemensamt språk. Om gruppen skulle komma att dela på sig och bo på två helt olika områden, så slutar de att bilda en språkgemenskap. Gruppernas språk kommer nämligen att skilja sig med tiden.