Skrivs “kommun” med stor bokstav?

Skrivs “kommun” med stor bokstav?

Kommun skrivs med liten bokstav, liksom andra förvaltningsorgan. Man skriver exempelvis Järfälla kommun. 

Även orden län, landsting, stad skrivs med liten bokstav  även när de ingår i namn. Exempel på detta är Stockholms stad, Blekinge län och Örebro läns landsting.