Posted on

Skrivprocessens moment

Det är hög tid att bena ut skrivprocessen. När vi skriver behöver vi gå igenom flera moment under skrivandets gång. Det är få gånger som man bara kan fatta pennan och börja skriva en riktigt bra akademisk uppsats eller någon annan typ av skrivuppgift. För ett bra resultat krävs det att man går igenom alla moment i skrivprocessen.

Skrivprocessen innehåller tre stadier som i sin tur innehåller olika delmoment.

Förstadiet

 • Analysera skrivuppgiften – vad ska du skriva om, för vem och varför? (Läs mer om mottagaranpassning)
 • Researcha – samla material till uppgiften och skrivandet
 • Sålla – välj relevanta delar av materialet
 • Fokusera – var vill du att fokus ska ligga? Vad är huvudbudskapet?
 • Strukturera – skapa dig en bild av hur du ska organisera de olika delarna av skrivuppgiften; i vilken ordning ska materialet presenteras och hur når du bäst fram med huvudbudskapet?

I förstadiet handlar det om att få grepp om vad du ska skriva och varför. Här samlar du material och skapar dig en mental bild av den färdigproducerade texten.

Skrivstadiet

 • Formulera ett första utkast

Nu kommer du till själva skrivandet. Här handlar det om att använda dig av den mentala bilden av texten som du skapade dig i förstadiet. Den här bilden använder du sedan när du skriver ditt första utkast. Tänk på att inte haka upp dig för mycket på formuleringar och liknande. Det viktigaste här är att du får ner texten i stort, förmedlar huvudbudskapet och skapar en följsam struktur.

Efterstadiet

 • Läs igenom och bearbeta utkastet
  – uppfyller det målen för skrivuppgiften?
  – finns det en röd tråd?
  – når ditt huvudbudskap fram?
  – är strukturen lätt att följa?
  – är det mottagaranpassat?
 • Skriv ut
 • Korrekturläs (om tid och möjlighet finns, be någon annan läsa igenom och ge respons)

Här får du möjlighet att fila på formuleringar och se till så att texten blir färdigställd. Under bearbetningen av texten är det viktigt att återgå till ditt ursprungliga syfte med texten och kontrollera så att du har uppfyllt det. Läs mer här om redigering.

Mer än att bara skriva

Skrivprocessen är en omfattande process som många gånger handlar om att göra mer än att bara skriva. Ofta måste du ha ett specifikt syfte med ditt skrivande samt fundera kring vem som ska läsa din text. Utan att kombinera de olika delarna i skrivprocessen är det lätt hänt att resultatet blir en halvdan text som kanske inte når ut till den tänkta mottagaren.