Publicerat den

Skriva novell i form av brev?

Skrivtips skrivcharader gestaltning

Häromdagen fick jag en fråga om att skriva noveller i form av brev, kan man göra det? Det är klart att man kan! Detta är själva charmen, det vackra, med skrivandet. Man kan göra i princip vad man vill, bara man har ett specifikt syfte eller mål med det. Målet kan exempelvis vara att skildra en specifik händelse, att berätta något, att själv bearbeta något. Dessa mål snuddar givetvis vid varandra.

Brevformen som verktyg

Så till frågan: att skriva en novell i form av ett brev. Det här är ett väldigt påhittigt sätt att skriva en novell på. Dels så är det lite annorlunda, dels så är det väldigt utlämnande. Läsaren får ta del av ett brev, som kanske var ämnat till någon annan, skriven under en annan tid, i en annan värld. Man kan bygga upp en spännande novell med hjälp av brevformen som ett verktyg. Det ger novellen ett annat perspektiv, läsaren känner sig premierad över att få ta del av ett brev.

Vem är brevet till?

Det beror givetvis på hur man väljer att skriva brevet också. Vem är brevet riktat till? Till läsaren kanske, eller en hemlig vän/älskare/älskarinna, en förlorad ungdomskärlek, en mamma/pappa? Ingångarna är många, det gäller att du först planerar vad du vill berätta med din novell. Vilken relation vill du bygga upp mellan dig och din läsare? Ska läsaren få vara en åskådare som iakttar brevskribentens relation till någon annan, eller ska läsaren få vara en del av denna relation?

Hur kan ett brev se ut?

Brevgenren är ganska vid och innefattar många stilar och drag. Brev kan skrivas på flera olika sätt beroende på vad som är syftet med brevet. Ska brevet vara berättande och informerande? Har något hänt tidigare, något som nu ska skildras i brevet? Eller är brevet ett svar på ett annat brev, ett nekande eller ett accepterande? Är det en kärleksförklaring, ett avsked eller ett förlåt? Alternativen är många och skrivsättet och stilen varierar lite beroende på vilket alternativ du väljer.

Håll dig lagom mycket till brevgenren

Tänk på att inte sväva ut alltför mycket. Tanken med att skriva en novell i brevform är att novellen ska skrivas just som ett brev och inget annat. Något som utmärker brevformen är ett brev ofta har en avsändare och en mottagare. Många brev skrivs således i jag-form riktat till ett du. Det finns många ingångar att välja bland när du ska skriva en novell i brevform. Man behöver inte låsa sig fast vid att skriva ett kärleksbrev á la Romeo och Julia utan man exempelvis skriva ett brev till världen, till ett ofött barn (se boken Brev till ett barn som aldrig föddes av Oriana Fallaci) eller kanske till sig själv. Alternativen är många.