Posted on

Skriv tydligare texter med målgruppen i fokus

Skriva tydlig text

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att skriva riktigt bra och tydliga texter är att alltid veta vem du skriver för.

Gör en målgruppsanalys – vem skriver du för?

Gör en gedigen målgruppsanalys där du tar reda på vem som är din målgrupp – det vill säga vilka det är du vill att texten ska nås av. Ju tydligare målgrupp du har, desto tydligare och mer riktad kan du göra din text. Och vice versa, så klart, ju bredare målgrupp desto svårare att vässa texten så att den möter de behov och förväntningar som målgruppen har på texten.

Vad har målgruppen för språkbruk – hur kan du möta det?

Ta reda på vem du skriver för – vilken är den typiska läsaren i målgruppen? Vad har hen för språkbruk och hur kan du anpassa ditt språkbruk så att ni matchar varandra väl? Jag, i linje med de riktlinjer som finns för klarspråk, rekommenderar ett enkelt språk som är lätt att förstå. I de allra flesta fall. Men skriver du för en målgrupp som är van, och kanske trivs bäst, med ett mer formellt och i viss mån svårare språkbruk – så är det viktigare att anpassa ditt språk till målgruppen än att tvinga in dem i ett språk som du tycker är bättre.

Målet: behaglig text utan hinder och trösklar

I slutändan handlar det om att tillhandahålla en text som möter läsaren på ett behagligt sätt. Som når fram med ditt budskap och syfte utan att skapa hinder och trösklar för läsaren.