Skrifthändelse och skriftpraktik

Skrifthändelse och skriftpraktik

Skrifthändelse

En skrifthändelse är en händelse som på något sätt innefattar skrift av något slag. Det kan vara en rapportskrivning eller dagsboksföring, men också författandet av en inköpslista eller liknande.

Skriftpraktik

En skriftpraktik skapas när återkommande skrifthändelser bildar en typ av mönster. Exempelvis är journalföringen på ett sjukhus ett exempel på en skriftpraktik. Skriftpraktiker har givna deltagarroller, fasta rutiner och redan etablerade genrer som ställer krav på hur skrifthändelserna ska utformas.

Skriftbruksmiljö

Skriftbruksmiljön skapas ur den miljö som individen arbetar i. Den tar sin form utifrån var de olika skrifthändelserna sker. Skriftbruksmiljön påverkar utfallet av skriftbruket, vilka skrifthändelserna blir och hur det slutliga textresultatet kommer att se ut.