Publicerat den

Skrifthändelse, skriftpraktik och skriftbruksmiljö

Skrifthändelse, skriftpraktik och skriftbruksmiljö

Vad är en skrifthändelse?

En skrifthändelse är en händelse som på något sätt innefattar skrift av något slag. Det kan vara en rapportskrivning eller dagsboksföring, men också författandet av en inköpslista eller liknande.

Vad är en skriftpraktik?

En skriftpraktik skapas när återkommande skrifthändelser bildar en typ av mönster. Exempelvis är journalföringen på ett sjukhus ett exempel på en skriftpraktik. Skriftpraktiker har givna deltagarroller, fasta rutiner och redan etablerade genrer som ställer krav på hur skrifthändelserna ska utformas.

Vad är en skriftbruksmiljö?

Skriftbruksmiljön skapas ur den miljö som individen arbetar i. Den tar sin form utifrån var de olika skrifthändelserna sker. Skriftbruksmiljön påverkar utfallet av skriftbruket, vilka skrifthändelserna blir och hur det slutliga textresultatet kommer att se ut.