Från skribent till produktägare

Från skribent till produktägare

Produktägares vardag

När jag var skribent

Jag älskar språk. Jag älskar tydliga meningar och formuleringar, text som folk förstår. Där har vi det! Jag älskar att nå ut till folk, förmedla ett budskap. Ganska precis är det tre år sedan jag började jobba på min nuvarande arbetsplats. Jag började som kommunikatör, titeln på jobbannonsen var “Pedagogisk skribent”. Jag jobbade med systemtexterna i tjänsten som vi tillhandahöll – en lärplattform. Jag skrev manualer och guider till slutanvändarna. Försökte att tydliggöra i systemet hur man använde funktionaliteten. Slipade och slipade på formuleringar, tog bort passiva verb, ändrade till ett direkt tilltal, klarspråkade texterna helt enkelt. Jag skrev nyhetsbreven och informerade om vad som ingick i våra månatliga releaser. Skrev om ny funktionalitet, optimeringar, buggrättningar.

Och så blev det upphandlingar

Det tog inte lång tid innan jag fick börja projektleda upphandlingsprojekt. Författa anbudssvar, beskriva hur vi med vårt system uppfyller de evighetslånga kravlistorna. Kraven som är till för att specificera vilken funktionalitet kunden söker, kraven som aldrig är tillräckligt tydliga, aldrig verklighetsförankrade.

Att projektleda eller produktäga – det är frågan

Från upphandlingsarbetet var steget inte långt till att börja projektleda utvecklingen. Jag skriver projektleda för att det var det det var till en början. Det var inte att produktäga, som jag gör nu, utan det var faktiskt just att projektleda. Jag inser problematiken i de begreppen, för en som inte är insatt i de roller och processer som finns i en agil miljö. Problematiken i begreppen existerar nämligen inte enbart för er utan även för oss som befattar oss med just de rollerna. Två stora faktorer som gör att jag gör skillnad på begreppen är tid och omfattning. Vad jag gjorde då: mindre, i tid avgränsade, utvecklingsprojekt i olika funktionsområden i vår stora produkt för att möta specifika upphandlingskrav. Vad jag gör nu: äger en produkt, planerar den långsiktiga utvecklingen av produkten, stakar ut dess framtid. Det är skillnad på de två. Att hoppa in lite här och var, när det krävs, och att ansvara för en helhet, att vara ett sammanhang.

Vi är steget innan fröet

Tillbaka till där jag började: jag älskar språk och att nå ut till folk. Att förmedla ett budskap. Och även fast jag inte har båda fötterna i skriveriet längre, textproduktionen, ordpillandet, så når mitt budskap ut på ett helt annat sätt. Jag är med från fröet, eller jag är faktiskt med innan fröet. Jag väljer ut fröet och planterar det tillsammans med mitt team och ser det växa. Från att vara en ostrukturerad, spretig idé till att bli en konkretiserad, tydlig skiss som går att agera på. Att skapa utifrån. Det tar givetvis tid och det måste stötas och blötas flera gånger, men sen är det redo. Ett behov som blir en idé, som i sin tur blir kod och som i ett drömscenario blir ett verktyg som underlättar slutanvändarens vardag. Sen lägger vi på allt det där fina, färg och form och text. Sluter hela cirkeln. Det är en fantastisk sak, att vara produktägare och få vara med från början till slut. Du påverkar liksom hela budskapet, inte bara en del av det.