Semiotisk resurs

Semiotisk resurs

En semiotisk resurs är det byggmaterial som finns att använda när man skapar betydelser och texter.

Semiotiska resurser är alltså betydelseskapande verktyg. Verktyg som skapar mening. Semiotiska resurser används för kommunikation av olika slag. När flera semiotiska resurser används på ett organiserat sätt för att skapa mening, kan man tala om semiotiska modaliteter.

Exempel på semiotisk resurs

Två av våra mest utvecklade semiotiska modaliteter är skrift och tal. I skrift är bokstäver en resurs som exempelvis skrivs med en penna på ett papper, i olika grupper och ordning som skapar ord och meningar.

Dessa ord och meningar har i sin tur betydelser. Bokstäverna är alltså semiotiska resurser som i skrift används på ett organiserats sätt -> skrift är således en semiotisk modalitet.

Läs mer: Den visuella texten, Anders Björkvall