Semantisk förändring / betydelseförändring

Semantisk förändring / betydelseförändring

Semantisk förändring, eller betydelseförändring som det också kallas, betecknar förändringar i ords, frasers och satsers betydelse.

Ett exempel på semantisk förändring kan man se när man undersöker ordet fallskärm. I Svensk Ordbok från år 1986 står det följande när man slår upp ordet fallskärm:

fallskärm: ‘anordning som minskar fallhastigheten vid uthopp från flygplan’

Men från år 1986 fram till idag verkar det ha skett en semantisk förändring i ordet fallskärm. Idag används ordet ofta som benämning för ett större, ekonomiskt avgångsvederlag som en person med hög befattning kan få. I Nyordsboken 2000 står två nya betydelser av ordet fallskärm:

1. ‘större avgångsvederlag, reglerat i avtal’

2.  ‘återköpsförsäkring’

Detta är alltså ett exempel på en semantisk förändring/betydelseförändring.