Så skriver du rubriker

Så skriver du rubriker

Det är mycket prat om rubriker, om hur bra och hjälpsamma de är, om hur viktigt det är att man använder sig av rubriker när man skriver. Men det är ganska svårt att skriva bra rubriker om man inte vet vad som utmärker en bra rubrik.

Varför rubriker?

Vi börjar med en påminnelse om varför rubriker är så viktiga, inte minst när man skriver texter för webben. Givetvis är rubriker även viktiga annars, men webbtexter i synnerhet är särskilt beroende av rubriker. En webbtexts rubriker, eller avsaknad av rubriker, kan avgöra om texten blir läst eller inte. I brev och andra typer av myndighetstexter är rubriker givetvis också väldigt viktiga. De hjälper mottagaren att orientera sig och hänga med i texten, följa den röda tråden. Detsamma gäller för nyhetstexter, där man flitigt använder sig av huvud- och mellanrubriker för att såväl locka som hålla kvar läsaren.

Vad utmärker en bra rubrik?

Självklart är det skillnad på rubrik och rubrik. I ett brev från Försäkringskassan används inte lika fiffiga och slagkraftiga rubriker som i en nyhetstext. Genre- och mottagaranpassning är anledningen till varför, men det går vi in på i ett annat inlägg. En bra rubrik, generellt, är en rubrik som är tydlig och sammanfattande. Läsaren får veta vad textstycket efter rubriken kommer att handla om, genom att läsa rubriken. Huvudrubriken ska vara lite bredare och försöka sammanfatta textens huvudbudskap, medan underrubrikerna ska sammanfatta de enskilda styckenas budskap.

Ta det här inlägget som exempel. Huvudrubriken Så skriver du rubriker är mer sammanfattande och generell för hela texten. Däremot är ovanstående underrubrik Vad utmärker en bra rubrik? lite snävare och sammanfattar det här stycket.

Att tänka på när man skriver rubriker

Rubriker måste vara tydliga och konkreta, annars är de värdelösa. Om de är krångligt formulerade och otydliga så kan man lika gärna strunta i att ha med dem i texten, för risken är att de då istället förvirrar snarare än förundrar läsaren. Faktiskt.

Känner du att det är svårt att formulera en tydlig rubrik som sammanfattar textstycket, så kan problemet ligga i att stycket inte är enhetligt. Om stycken brukar man säga en tanke, ett stycke, som innebär att man inte har mer än en tanke/åsikt/budskap med ett stycke. Du kan läsa mer om styckeindelning i ett separat inlägg.

Något du ska undvika när du skriver en rubrik är så kallade innehållsfattiga ord som egentligen inte betyder särskilt mycket, något som gör rubriken abstrakt och intetsägande. Innehållsfattiga ord är ord som information, viktig, avseende, angående.

En bra rubrik

  • är tydlig och lätt att förstå
  • är enkel och rak
  • är informativ och sammanfattande • innehåller gärna ett verb
  • är max 40-60 tecken lång
  • visar vägen
  • väcker intresse.