Publicerat den

Sex tips på hur du skriver en bra novell

Sex tips för hur du skriver en bra novell

Noveller är en tacksam genre att skriva i särskilt för den nyblivna författaren. Det är givetvis svårt och utmanande att skriva i novellformen, kort och träffande, men på ett sätt också ganska lätt då man slipper tacklas med för många bollar i luften.

Börja med att testa pennan

Det första du bör göra när du ska skriva din allra första novell är att släppa loss lite, låta pennan (eller tangenterna) röra sig fritt. Testa på gränserna (som inte finns) och känna efter lite hur det känns. Om du känner att du med en gång vet hur novellen ska se ut, hur den ska skrivas, så är ju det jättebra! Hatten av. Men de flesta behöver nog lite hjälp på traven, lite genreresearch. Åk därför till ett bibliotek eller en bokhandel och införskaffa novellsamling/-ar. Min största inspirationskälla var nog Anna Gavaldas Jag skulle vilja att någon väntade på mig någonstans, så den rekommenderar jag starkt.

Låt novellen vecklas ut – planera inte för mycket

När du sen har bekantat dig lite med genren så är det dags att börja se din historia vecklas ut. Vad vill du berätta med din novell? Hur ska du berätta detta med din novell? Skaffa dig en stabil grund, men fastna inte för mycket i planeringsfasen när du ska skriva en novell. Jag tycker att noveller ofta kommer till en, mitt i skrivandet, att de växer i takt med att man skriver. Det behövs inte lika mycket detaljplanering som en roman kan kräva. Det går faktiskt att bara sätta sig ner och skriva en novell utan att ha väggen full av post-it-lappar och tankekartor.

Novellens karaktärer och röst

I takt med att din novell växer fram kommer även novellens karaktär/-er växa. Tänk på att en novell klarar sig bra utan fler än en eller två karaktärer, helst starka sådana som får ta plats i berättelsen. Du behöver inte lägga för mycket vikt vid karaktärernas bakgrund och historia – det finns inte plats för detta i novellen. Däremot är det ändå viktigt att du på något sätt utmärker karaktärerna, visar på vad de är för individer. Om du väljer att skriva i jag-form/tredje person/vad som helst är helt upp till dig. Känn efter vad karaktären/-erna behöver för berättarröst, i vilken berättarröst når novellen fram bäst.

Ge novellen en kärna

När det gäller plats- och miljöbeskrivningar ska du tänka på att hålla det ganska kort men samtidigt tillräckligt för att skapa känslan. Du ska inte gå in på naturskildringar i detaljnivå till exempel, då det inte finns utrymme för detta i novellen. Se istället till att låta novellen kretsa kring en viktig händelse, en kärna i novellen. Flyt inte ut för mycket och förgrena inte novellen i för många handlingar. Ge den istället en kärnfull intrig som du bygger vidare på.

Tänk utanför den gudsförgätna lådan

När du skriver en novell är det också viktigt att se bortom ramen, tänka utanför lådan så att säga. Låt dig inte begränsas av riktlinjer och regler för hur en berättelse ska se ut, utan våga tänja på gränserna. Börja i mitten, eller i slutet, av berättelsen. Inled med dialog eller ett brev, avsluta med en glimt av något annat, något som kunde ha skett, något otippat helt enkelt. Novellgenren är väldigt fri och det här är värt att utnyttja till fullo, för att få en novell som fångar och intresserar.

Överraska och förundra!

Sist men inte minst: överraska läsaren! Vänd på steken. Gör något annat, skriv något som lämnar läsaren med något. En känsla, förhoppning, undran. Lyckas du göra detta, så har du lyckats med din novell. Bra jobbat.

Mer läsning