Så kommer du igång med ditt skrivande

Så kommer du igång med ditt skrivande

Många tycker att det svåraste med att skriva är just att börja skriva, att komma igång. Tiden innan man äntligen kommer igång med skrivandet kan kännas lite som ett vakuum, ett slags tomrum där man går omkring och stressar sig över att man ännu inte börjat skriva. Här får du några tips som förhoppningsvis gör detta tomrum lite mindre så att du kan komma igång med ditt skrivande lite snabbare.

Glöm tanken om en perfekt text

För att kunna börja skriva så måste du glömma tanken om att texten ska bli perfekt från början. Texter blir sällan perfekta redan från början då skrivandet är en process som man bör gå igenom i flera steg. Genom att inse det här så blir det mycket lättare att komma igång med skrivandet. Pressen lättar när man inser att meningarna inte behöver bli felfria på en gång. Man inser att det är okej att skriva lite halvdan text: det är ju ett utkast. Läs mer om friskrift här.

Fundera kring din texts mottagare och ditt budskap

Innan du börjar skriva bör du ta dig tid att fundera kring vad du vill med din text. Vem ska läsa din text och varför? Vad vill du säga med din text? Ta dig tid att bena ut lite bakgrundsinformation om din text. När du vet vad du vill med din text så kommer det att bli mycket enklare att börja skriva den. Läs mer om mottagaranpassning här.

Strukturera upp din text med några meningar

Gör en kladdig disposition – ett slags översikt över din text. Skriv en eller ett par meningar, kanske endast några ord, under inledning, mitt och avslut. Vad vill du säga först och hur vill du avsluta texten? När man har den här översiktliga planeringen att utgå ifrån blir det genast betydligt enklare att börja skriva. Man vet vem man skriver till, varför och vad man vill få fram, i alla fall på ett ungefär – och det räcker! Resten kommer till dig senare under skrivprocessens gång.