Vad betyder rekontextualisering?

Vad betyder rekontextualisering?

Vad betyder rekontextualisering?

Rekontextualisering betyder att man tar något, en text eller en mening i språklig bemärkelse, ur sin kontext och placerar det i en ny kontext. Med andra ord tar man en text eller en mening ur sitt sammanhang och placerar det i ett annat.

Ord och meningar får sin betydelse av sitt sammanhang, så när en rekontextualisering sker förändras också betydelsen av texten som rekontextualiseras.

Forskaren Per Linell har urskiljt tre typer av rekontextualisering:

  • Intratextuella/Intratextualitet: rekontextualiseringen sker inom samma text eller samtal, som när en skribent hänvisar till något hen skrivit tidigare i samma text.
  • Intertextuella/Intertextualitet: rekontextualiseringen sker mellan olika texter, till exempel när en skribent citerar något ur en annan text.
  • Interdiskursiva/Interdiskursivitet: rekontextualiseringen sker mellan olika diskurser, när en skribent använder något ur en annan diskurs.