Reifiering/reifikation

Reifiering/reifikation

Med reifiering menas att förtingliga mänskliga erfarenheter till objekt. Dessa förtingligade erfarenheter, objekt, kallas för reifikationer.

Objekten i sig besitter egentligen ingen egen mening, utan vi tillskriver objekten mening genom att bygga ut och förhandla om deras betydelse. Objekten behöver inte nödvändigtvis vara konkreta ting, utan det finns även abstrakta reifikationer.

Man kan säga att syftet med reifiering är att göra abstrakta saker mer konkreta och lätta att ta till sig.

Exempel på reifikation

Ett exempel på en abstrakt reifikation är till exempel ett begrepp, som exempelvis praktikgemenskap. Ett annat exempel på en abstrakt reifikation är en berättelse som vi fyller med mening.

Ett konkret exempel på en reifikation är en skrivhandledning framtagen av språkkonsulter till en myndighet. I det fallet är skrivhandledningen också ett gränsobjekt. Det kan också vara en informationsbroschyr, en hemsida, ett recept, att-göra-listor och mycket mer.