Vad är räkneord?

Vad är räkneord?

Vad är räkneord?

Räkneord är en av ordklasserna i det svenska språket. Räkneorden anger antal av något eller plats i en ordning.

Det finns alltså två typer av räkneord. Räkneorden som anger antal av något kallas för grundtal: fem bilar, två päron. Räkneorden som anger plats i en ordning kallas för ordningstal: den femte bilen, den andra boken.

Fördjupad information

Grundtalen har starka likheter med kvantitativa pronomen, särskilt de som betecknar “myckenhet”: tio bilar – många bilar. Ordningstalen liknar dock relationella pronomen, särskilt de som också är ordnande: den tionde bussen – den sista bussen. Det som dock särskiljer räkneorden från pronomen är att de anger ett exakt antal (grundtalen) eller en exakt plats i en ordning (ordningstalen).

Lite om räkneordens böjning

Grundtalen en/ett kongruensböjs efter huvudordet: en bil, ett päron. Ordningstalen är oböjliga fr.o.m. tredje, undantaget att de kan få genitiv-s: den fjärdes närvaro. Ordningstalen första och andra kan också få maskulinsuffixet -eden förste krigaren / den ene handläggaren / den andre redaktören.

Grundtalen hundra, tusen, miljon och miljard är grundtal med substantivistiska drag och kan därför ha attribut av olika typer: många hundra år / flera tusen lägenheter. De andra grundtalen kan inte ha attribut på det här sättet.