Priming

Priming

Begreppet priming definieras som ett sätt att förbereda läsaren för ett visst ord genom att skapa associationsmöjligheter. I det mentala lexikonet finns olika starka kopplingar mellan vissa ord. Field kallar detta sätt att se på språkprocesser för ett konnektionistiskt förhållningssätt, där man genom att frekvent använda vissa kopplingar mellan ord förstärker ordens samhörighet.

Exempel

Det går på detta vis att prima ett specifikt ord, det vill säga att förbereda läsaren för ett visst ord, genom att exempelvis nämna ett ord som angränsar till det andra. Ett exempel på detta går att se på ordet läkare som primar ordet medicin.

Det finns givetvis också andra sätt att använda sig av priming. Inför ett minnestest går det exempelvis att tala om vädret, för att prima ett testord som går att koppla till vädret.