Posted on

Prefix och suffix

språkinlärning

Prefix och suffix är avledningsmorfem. Ett prefix utgör förledet i ett ord och ett suffix utgör efterledet i ett ord.

Exempel

Exempel på prefix är följande fetmarkerade morfem: oren, rekonstruera, postmodernism

Exempel på suffix är följande fetmarkerade morfem: renlig, tjuvaktigvänskap