Posted on

Praktikgemenskap

En praktikgemenskap består av en grupp människor som samlas kring en gemensam verksamhet. Det kan vara en arbetsplats, idrottsaktivitet, politisk verksamhet med mera. Här är de inte bara i direktkontakt med varandra utan de arbetar också mot ett gemensamt mål/projekt. Detta påverkar deras språk, värderingar, maktrelationer etcetera.

Exempel

Ett exempel på en praktikgemenskap kan vara kommunikationsenheten på en myndighet, exempelvis på miljöförvaltningen. Här finns också fler praktikgemenskaper, det vill säga konstellationer av praktiker. De olika praktikgemenskaperna går in i varandra. Det går exempelvis att säga att cheferna utgör en praktikgemenskap och de grafiska formgivarna en annan.

Nära sammankopplade begrepp

Följande begrepp är nära sammankopplade med begreppet praktikgemenskap: