Posted on

Possessivkonstruktion

förklaring av språkliga begrepp

En possessivkonstruktion är en typ av grammatisk markering som uttrycker ett slags ägande av något.

Exempel

När jag vill tala om en penna som tillhör Eva skriver jag Evas penna. När jag talar om ett lands huvudstad eller statsminister skriver jag exempelvis Norges huvudstad och Sveriges statsminister. Detta är exempel på possessivkonstruktioner.

Possessivkonstruktionerna ovan består av kombinationer av två ord där det första ordet får ändelsen -s. Denna ändelse är en typ av grammatisk markering som visar att ordet det sitter på ingår i possessivkonstruktionen och är det “ordet” som äger något.