Posted on

Polysemi

Svar på vanliga språkfrågor

Polysemi är när ett ord har två eller flera relaterade betydelser. Det handlar alltså om flertydighet i ett och samma ord.

Exempel på polysemi

  • Lätt som kan betyda som väger lite men även som inte är svår
  • Fluga som kan betyda halsprydnad men även flygfä

Läs även om homonymi.