Post-it-karta när du planerar romanen

Post-it-karta när du planerar romanen

Jag tyckte länge att tankekartor, post-it-lappar och brainstorming var onödigt planerande som jag gärna kunde vara utan när jag skulle skriva min berättelse. Jag tyckte att det inte behövdes, att berättelsen mer skulle komma inifrån och spontant. Nu när jag har börjat skriva min roman inser jag varför planeringen är så viktig.

Det är lätt att skriva noveller utan att planera och rita tankekartor och brainstorma. Det är lätt för att man i noveller ofta inte har flera djupa karaktärer att bolla med, många händelser och flera djupa lager att jobba med. Noveller är kortare, och kanske på så vis lite lättare att spontanskriva.

Till romanen, som troligtvis tar lite längre tid att skriva, behövs planering. Framförallt behövs en kartläggning av de delar man tänker sig att romanen ska innehålla.

Ett tips är att skriva ner idéerna så fort de dyker upp i huvudet. Jag brukar alltid ha en post-it-hög i närheten, för att kunna klistra upp idéerna på väggen intill min dator. Där bygger jag på och bildar en tankekarta så att jag kan följa berättelsen hela vägen. På det här sättet är det också lätt att få översikt, och ändra och bygga om lite när man vill.