Planera din roman med snöflingemetoden

Planera din roman med snöflingemetoden

Snöflingemetoden är en metod som används av många författare vid romanskrivandet. Metoden hjälper dig att gå från din romanidé till den färdiga boken.

Snöflingemetoden kan enkelt sammanfattas i tio steg. I en längre artikel skriver Randy Ingermanson om just detta. De tio stegen är förarbetet, själva planeringen, av romanen.

1. Författa en mening som på ett koncist sätt sammanfattar din roman. Den här meningen ger dig ett vidare och mer övergripande perspektiv. Meningen kan senare även användas som en enkel sammanfattning av din roman när du vill förklara vad din bok handlar om. Det blir förmodligen också en mening som du kommer att använda dig av när du författar ditt följebrev.

2. Utöka sammanfattningen till ett stycke. Här förklarar du handlingen, större och omvälvande händelser (“katastrofer”, som Ingermanson kallar det) och slutet av romanen. Ingermanson skriver om att han själv föredrar att strukturera berättelsen som “tre katastrofer plus ett avslut”. Enligt honom upptar varje katastrof en fjärdedel av boken och avslutet tar den sista fjärdedelen där allt knyts samman.

3. Skapa en storyline för varje karaktär i boken. Steg 1 och 2 har nu gett dig en övergripande bild av din roman. Det är nu dags att dyka lite längre ner i romanidén genom att lära känna dina karaktärer. Detta gör du genom att skriva om dem.

4. Utöka varje mening i det sammanfattande stycket till ett eget stycke. Nu har du fått en tydlig överblick över din berättelse. Du har idén tydligt nedskriven, handlingen sammanfattad och du känner dina karaktärer bättre. När du sedan utökar meningarna i det sammanfattande stycket har du en synopsis på cirka en sida klar.

5. Återgå till att lära känna dina karaktärer. Denna gång blir det på ett lite djupare plan. Du ska nu beskriva varje huvudkaraktär på en sida, samt en halvsida om varje bikaraktär.

6. Utöka ditt 1-sidiga synopsis till ett 4-sidigt synopsis. Även här kommer du att få utöka meningarna och styckena i ditt 1-sidiga synopsis. Detta är dock lättare att göra nu än i steg 4, eftersom du nu kommit dina karaktärer ännu närmre.

7. Karaktärsbeskrivningarna ska nu utvecklas till fullständiga faktablad med all info om dina karaktärer. Här ska födelsedag, personbeskrivning, historia, mål och motivation skrivas. För att inte glömma det viktigaste – hur karaktären kommer att förändras.

8. Nu ska ditt 4-sidiga synopsis utvecklas. Detta är ett steg som många fruktar. Här ska du nämligen lista alla dina tänkta scener i boken. Det enklaste och mest praktiska sättet att göra denna lista på är med ett kalkylbladet. Du ska ha en rad för varje scen. En kolumn döper du till Perspektiv (eng: pov – point of view) karaktär. I en annan lite vidare kolumn skriver du vad som händer. Du kan även ha fler kolumner, till exempel för att skriva antal förväntade sidor.

9. Dags att utveckla scenerna. I det här stadiet ska du utveckla varje scen som du listat i kalylbladet. Här kan du exempelvis skriva ner de dialogidéer du har men även allt annat du kommer på. Detta blir som ett utkast till utkastet.

10. Sätt igång och skriv romanen!