Pidginspråk

Pidginspråk

Ett pidginspråk är ett språk som har uppstått ur behovet att kunna prata över språkgränser, mellan exempelvis två olika språk.

Det är ett kontaktspråk som är väldigt begränsat och inte tillräckligt grammatiskt utvecklat för att vara ett komplett och fulländat språk. Ett pidginspråk kan därför inte heller vara någons modersmål, då det inte är ett fullständigt utvecklat språk.

Pidginspråk uppstod tidigare främst i handelssituationer då oliktalande individer möttes för att sälja och köpa varor.