Om att våga skriva och sedan släppa

Om att våga skriva och sedan släppa

Jag var på en intressant föreläsning av språkkonsulten Carl Strömbäck. Han kom in på ämnet att våga släppa ifrån sig ett jobb, något man skrivit/korrigerat/översatt exempelvis. Det är ett intressant ämne, hur svårt det ibland kan vara att känna sig färdig med något man har skrivit. För egentligen blir man väl aldrig färdig?

Skrivandet är en process

Jag ser skrivandet som en långdragen, kanske evighetslång, process. En process som sträcker sig så långt man vill egentligen. Det finns alltid rum för förändring, förbättring, men för att inte glömma också försämring. Att bearbeta en text leder inte alltid till att texten blir bättre, utan den kan givetvis också bli sämre. Det är viktigt att hela tiden minnas textens huvudsyfte, att minnas utgångspunkten. Under långdragen bearbetning kan man nämligen gå vilse i täta snår och glömma bort vad man egentligen ville göra med texten.

Håll dig inom uppdragets ramar

Det är också viktigt att hålla uppdragets ramar i minnet. Hur stort är uppdraget? Hur lång tid har man på sig? Hur mycket får man betalt? Dessa frågor är väldigt viktiga. Det är utifrån dessa som riktlinjerna för uppdraget ställs. Om uppdragsgivaren endast kan eller är villig att betala en viss summa så måste du som skribent förhålla dig till denna summa. I längden fungerar det inte att arbeta gratis nämligen. När man kommer över dessa typer av uppdrag så får man helt enkelt förklara för uppdragsgivaren att tiden och/eller ersättningen är för knapp och att detta kommer att påverka kvalitén. Man får förklara hur mer tid och/eller ersättning kan leda till ett bättre resultat. Om detta inte leder till något så får man antingen böja sig för uppdragsgivarens vilja eller neka till jobbet.

Texten behöver inte alltid vara perfekt

Jag tror att ju mer man skriver, desto mer invand blir man i att våga släppa sina texter. Man förlikar sig med att skrivprocessen är något utav en evig process som inte alltid behöver leda till ett helt perfekt resultat. Det kan ibland få vara halvdant. Till nästa gång och nästa gång. Det kommer alltid en ny gång för oss skribenter. Vi släpper inte pennan i första taget.