Posted on

Noveller – exempel och kännetecken

Noveller exempel och kännetecken

En novell kan se ut på många olika sätt, därför är det svårt att ge exempel på hur novellen ser ut. Det är nästan som att försöka visa exempel på hur en roman ska se ut. En novell, eller en roman, är sällan den andra lik. Men det finns ett par typiska drag som kännetecknar novellen.

En novell är ofta ganska kort, vanligtvis mellan 10-20 sidor men kan vara något kortare eller också något längre. Det korta formatet påverkar novellens språk och uppbyggnad. Ofta är språket ganska koncentrerat och vändningarna i berättelsen ganska plötsliga. Noveller bygger ofta på en handling eller en händelse med ganska få personer inblandade under en begränsad tid. Läsaren kastas ofta rakt in i en handling, och på samma sätt också rakt ur den. Slutet på en novell kan ofta vara väldigt abrupt och ger läsaren rum för egna funderingar och tolkningar.

En av Sveriges novellmästare är Jonas Karlsson. Här kommer utdrag ur några av hans noveller.

Inledningen av novellen Utgången i novellsamlingen Spelreglerna:

Skärmavbild 2016-02-28 kl. 21.05.31

Inledningen av novellen Den perfekte vännen i novellsamlingen med samma namn.

Skärmavbild 2016-02-28 kl. 21.07.48