Närmast utvecklingszon

Närmast utvecklingszon

Enligt den välkända pedagogen Lev Vygotskij så är lärande något som sker i samspel med omgivningen. Lärande är inte en individuell process utan handlar om interaktion mellan den lärande och hens omgivning.

Ur denna teori har begreppet närmast utvecklingszon myntats. Den närmaste utvecklingszonen är en zon där den lärande kan genomföra något med någon annans hjälp (=stöttning). Denna zon ligger utanför den egna kunskapen och för att nå den närmaste utvecklingszonen behöver den lärande stimulans från någon annan i omgivningen. När den lärande har tillägnat sig kunskapen så flyttas den närmaste utvecklingszonen ett steg.

Det finns även något som kallas för en gemensam utvecklingszon. Här kan en grupp skapa en enhet som tillsammans har möjlighet att nå en gemensam  närmaste utvecklingszon.