Namn och stor bokstav – allmänna regler

Namn och stor bokstav – allmänna regler

Stor bokstav namn

Och så var det det här med namn och stor bokstav… De flesta vet nog att personnamn alltid skrivs med stor bokstav, men det kan bli lite mer svårbedömligt när det gäller namn på byggnader, platser, boktitlar och så vidare.

Den allmänna regeln är att alla namn skrivs med stor bokstav. Hit räknas: personnamn, geografiska namn, organisations- och företagsnamn, bok- och filmtitlar, priser och utmärkelser etc.

Ibland behöver man böja namn, även dessa ska skrivas med stor bokstav. Till exempel Det fanns två Marior i klassen.

Exempel

Arktis, Europa, Östeuropa, Göteborg, Östersjön, Nilen

Louvren, Nationalmuseum, Riksdagshuset, Vasaparken, Stockholms stadsteater

Nobelpriset, Bibeln, Sällskapsresan, Borta med vinden