Mottagaranpassning – lär känna din läsare

Mottagaranpassning – lär känna din läsare

I den klarspråkliga sfären är det mycket prat om mottagaranpassning – att veta vem du skriver till, vem som är din mottagare. Det här med mottagaranpassning är särskilt viktigt eftersom mottagaren bestämmer hur texten bör se ut.

Mottagaranpassning sker hela tiden

Det är faktiskt inte enbart i skrift som vi bör tänka på att mottagaranpassa. Mottagaranpassning sker faktiskt hela tiden och överallt, nästan. Vi talar till olika personer på olika sätt, reklam ser ut på olika sätt beroende på målgrupp och så vidare. Vi använder oss av mottagaranpassning för att vårt budskap ska nå fram. Är budskapet inte anpassat efter den som ska läsa det, vad hen har för förkunskap, så når det inte fram. Så enkelt är det.

Så lär du känna din läsare

Mottagaranpassning i skrift handlar om att lära känna din läsare innan du börjar skriva för hen. Det handlar om att skapa dig en bild av vem det är som kommer att läsa din text, för att förstå hen bättre. Du kan göra det genom att tänka kring följande frågor:

  • Vem/vilka ska läsa din text?
  • Vilka förkunskaper har de? Vad vet de redan?
  • Hur ser deras situation ut? Hur ser språk- och lässituationen ut?
  • Vad vill du att de ska göra/kunna när de har läst din text?
  • Vad vill de själva göra/kunna när de har läst din text?
  • Vad förväntar de sig av texten? Har de specifika språkliga eller kanske faktamässiga förväntningar?

Alla vinner på mottagaranpassning

Genom att fundera kring dessa frågor så får du garanterat en bättre bild av vem din läsare är och vad hen förväntar sig. Du får även insikt i hur du kan producera en text som möter läsarens behov och förväntningar. Det här gör i sin tur att ditt budskap når fram och läsaren kan tillägna sig det – en situation där alla är vinnare.