Modalitet

Modalitet

Modalitet handlar om att visa olika förhållningssätt i en text – hur en ska förhålla sig till det som uttrycks i texten.

Modalitet har att göra med hur olika element i en text presenteras för läsaren. En del element kan presenteras som mer eller mindre verkliga/pålitliga, och detta visar på olika förhållningssätt i texten.

Modalitet brukar kopplas till en interpersonella metafunktionen – detta eftersom det handlar om hur personen som ligger bakom texten kan ha olika förhållningssätt till texten och vad hen då vill förmedla med texten.