Mejla eller maila?

Mejla eller maila?

Många väljer idag att skriva mail/-a, vilket inte är fel men inte heller det ultimata.

Språkrådet rekommenderar att vi skriver e-post/-a eller mejl/-a. Båda varianterna fungerar, men mejl/-a är lite ledigare medan e-post/-a är något formellare.

Varför varianten mejl rekommenderas framför mail är för att den stämmer bäst överens med det svenska uttalet. Så, varför krångla till det genom att skriva mail?

Exempel

Skicka e-post / E-posta någon / Mejla någon

Skicka dokumentet till hennes e-postadress / mejladress