Medierad diskursanalys (MDA)

Medierad diskursanalys (MDA)

medierad diskursanalys

Medierad diskursanalys, även kallat MDA, är ett angreppssätt för att studera mänskliga handlingar i sociala sammanhang. Hur försöker vi att skapa mening genom våra handlingar?

En medierad diskursanalys fokuserar på mänskliga handlingar och kartlägger utifrån dessa olika diskurser och språkliga medel. Genom en medierad diskursanalys kan man även undersöka vilka individuella och sociala roller som ligger bakom handlingarna i fråga. Inom MDA väljer man att inte fokusera på enbart en textgenre eller en social praktik, utan här förutsätter man att alla handlingar är komplexa och kan kombineras på olika sätt. Ett exempel är att äta lunch – när vi äter lunch så kan vi t.ex. också stå i kö, läsa skyltar, prata, betala för maten.

Detta är vad begreppet praktiknexus påvisar, att flera praktiker tillsammans skapar ett nexus som har flera olika förbindelser. Ett exempel på ett praktiknexus kan vara exempelvis att äta lunch eller att skriva avtal.