Markering av modalitet i bilder

Markering av modalitet i bilder

Det finns olika visuella resurser att ta till för att markera modalitet i bilder. Ett exempel på en viktig semiotisk resurs för att markera modalitet i bilder är bland annat bildens färgmättnad.

Här är fler exempel på resurser för markering av modalitet i bilder:

  • Detaljrikedom
  • Djup
  • Belysning
  • Ljuskontrast

Om man tar ett landskapsporträtt som exempel med naturalistisk kodningsorientering, så är det så att ju starkare färgåtergivningen i bilden är och ju högre detaljrikedomen är, desto högre är också modaliteten. Ett svartvitt landskapsporträtt har således lägre modalitet. Däremot innebär detta inte att färgmättnaden får vara överdriven i relation till verkligheten, för då sjunker modaliteten igen.