Publicerat den

Lär känna dina huvudkaraktärer

Det är viktigt att kunna gestalta personer och deras personligheter i prosa. Man måste kunna göra det utan att det blir för tillgjort och falskt, utan att äktheten försvinner. Du måste ge dina läsare en chans att lära känna dina karaktärer och för att kunna göra detta så måste du lära känna dina karaktärer själv först.

Skriv om dina karaktärer

Ett väldigt bra sätt att lära känna dina karaktärer på är genom att skriva ett par sidor (off the record) om dem. De här sidorna ska bara du själv ha tillgång till, så våga ge dig ut på hal is och tänj på gränserna när du ska lära känna karaktärerna. Skriv om uppväxt och barndom, minnen, första skoldagen och första kärleken, viktiga händelser i karaktärens påhittade liv. Skriv också om egenskaper och karaktärsdrag, hur skulle hen agera i vissa situationer, vad skulle hen säga?

Utseendet är faktiskt också viktigt här. Det hjälper läsaren att skapa sig en mental bild av karaktären. Beskriv karaktärens utseende – lång eller kort, slank eller rund, ljus- eller mörkhårig. Beskriv allt, ända in på detaljnivå. Det är på det här sättet som du lär känna din karaktär, som du sen också kan ge dina läsare möjlighet att lära känna din karaktär.

Skapa en levande karaktär

Tänk på att inte skapa en påhittad och enbart illusorisk karaktär, utan skapa istället en levande sådan. En karaktär med många lager, snarare än en ensidig karaktär. En som har en dynamisk personlighet, snarare än en strikt, statisk sådan. Det är viktigt att din karaktär har många egenskaper och personlighetsdrag, för att den ska bli spännande att läsa om.

Studera andras karaktärer – lär dig gestalta utan att påstå

Ett tips är att studera andra författares karaktärer. Hur lär man känna dem i böckerna? Inta läsarens roll och lev in i den. Lägg märke till hur bra skribenter lyckas  ge dig en bild av karaktärens personlighet genom dennes handlingar och tankar, snarare än genom att bara skriva att Lord Voldemort var ond. Det handlar om att kunna gestalta något, utan att enbart påstå det – show, don’t tell.