Kvinnligt och manligt rim

Kvinnligt och manligt rim

Ett så kallat kvinnligt rim är ett tvåstavigt slutrim. Orden i kvinnliga rimpar har betoning på näst sista stavelsen. Exempel på detta är kvinna–finna.

Manligt rim är däremot enstavigt, som exempelvis man–kan.

Anledningen till varför det kallas kvinnligt rim ligger i det franska språket. De flesta ord som användes i denna typ av rim har nämligen feminint genus i franskan.