Kritisk period

Kritisk period

Teorin om en kritisk period bygger på att det finns en viss period under vår barndom då vi är maximalt mottagliga för att lära oss ett nytt språk. Om barnet inte får lära sig språket under den perioden så kommer hen inte att kunna tillägna sig full kompetens i språket.