Krångla inte till texten med besvärliga ord

Krångla inte till texten med besvärliga ord

När du skriver för exempelvis en myndighet är det väldigt viktigt att du inser vikten av att skriva enkelt och begripligt. Något som påverkar textens begriplighet väldigt mycket är de ordval du gör. Välj enkla och moderna ord framför byråkratiska och ålderdomliga ord. Krångla inte till det i onödan.

Att bli hemmablind för svåra ord

När man arbetar på en myndighet är det lätt att bli hemmablind för svåra uttryck och fraser, ord, som man använder på myndigheten. De här orden får slinka ned i texterna som riktar sig till andra utanför myndigheten, till allmänheten till exempel, som inte är särskilt hemma med dessa krångliga ord. Som på grund av dessa krångliga ord kan missa väldigt mycket viktig information.

Eliminera de svåra orden direkt

Försök därför att upptäcka de krångliga orden och eliminera dem. Byta ut dem mot enkla, begripliga, moderna ord som främjar ditt syfte: att låta texten nå fram till läsaren. Det är nämligen ganska synd att lägga ned tid på att skriva en text som läsarna  inte förstår.

Exempel på svåra ord

För att få en känsla för vad som är byråkratiska och komplicerade ord kommer här en lista:

  • bestrida
  • efterge
  • eljest
  • erfordra
  • föranleda
  • förfalla
  • jämka
  • olägenhet
  • tillkomma
  • underlåta

Dessa exempel finns med i Svarta listan, som är en ordlista med svartlistade ord som bör undvikas. Svarta listan är utgiven av Regeringen och mycket användbar när du vill undvika krångliga ord och hitta bra ersättningar till dessa ord. Här hittar du Svarta listan på nätet.