Korrelationstest

Korrelationstest

Korrelationstest är exempelvis språkliga test som värderar likhet i resultat.

Ett exempel är kroppsvikt och kroppslängd, att det finns korta och tjocka/långa och magra.