Kontrollgrupp

Kontrollgrupp

Kontrollgruppen kallas den grupp som får läsa en mer normal variant av en text i ett språkpsykologiskt test för att mäta exempelvis en texts begriplighet.