Posted on

Konceptuell metafor

förklaring av språkliga begrepp

Med begreppet konceptuell metafor menas ord och uttryck som övergått från en viss domän till en annan, och som alltså har fått en annan typ av betydelse. Detta grundar sig i en systematisk överföring av upplevelser och erfarenheter till en ny domän: metaforisk mappning. Genom korrespondenser mellan källdomänen och måldomänen skapas en metaforisk mappning. Detta i sin tur leder till konceptuella metaforer som är mappningar av begrepp från en erfarenhetsdomän till en annan.

Det finns tre typer av konceptuella metaforer

  • strukturella
  • orienterade
  • ontologiska

De strukturella metaforerna tydliggör en hel erfarenhetsdomän med ett annat begreppsområde, till exempel tid är pengar. De orienterade metaforerna använder sig av spatiala begrepp för att konceptualisera något, till exempel glad är upp och ledsen är ner. De ontologiska metaforerna konkretiserar abstrakta företeelser som påtagliga enheter, till exempel mentala tillstånd är behållare.