Kommunikativa handlingar

Kommunikativa handlingar

Med kommunikativa handlingar menas aktiviteter som fyller en kommunikativ funktion. Kommunikativa handlingar kan vara såväl professionella som sociala, och dessa kan i sin tur vara transaktionella eller relationella.

Professionella och sociala kommunikativa handlingar

Professionella, kommunikativa handlingar är ofta formella och uppgiftsorienterade medan sociala, kommunikativa handlingar är mer informella och relationsrelaterade.

Transaktionella och relationella kommunikativa handlingar

Transaktionella handlingar rör yrket och är uppgiftsorienterade medan relationella handlingar främst har funktionen att upprätthålla mänskliga relationer.
I såväl professionella som sociala aktiviteter kan det dock förekomma både transaktionella och relationella handlingar.