Komma igång med examensarbetet

Komma igång med examensarbetet

Skriva examensarbete

I nästan alla högskoleutbildningar ingår något slags examensarbete i slutet av utbildningen. Här testas elevens förmåga att självständigt kunna problematisera och analysera, diskutera och dra egna slutsatser. Ett examensarbete kan vara väldigt roligt och lärorikt, men det tenderar också att vara väldigt krävande och stressfyllt. Genom att komma igång med examensarbetet i god tid kan du undkomma en hel del stress. Det gäller bara att komma igång. Så hur kommer man igång med sitt examensarbete? Mitt tips är att börja med att skriva en arbetsplan.

Skriv en arbetsplan

Genom att skriva en översiktlig arbetsplan så börjar examensarbetet sakta att ta form. De abstrakta tankarna och idéerna skildras i ord och meningar och blir allt verkligare, konkretare. På det här sättet kommer du igång med sitt skrivande och skrivkrampen inför uppsatsskrivandet börjar släppa. När du gör detta i ett tidigt skede av examensarbetet så har du möjlighet att precisera dina tankar och skärpa eventuella problemområden. Du kan enklare se vilka brister som finns i din plan och hur du kan göra för att förbättra vissa delar.

Vad ska ingå i arbetsplanen?

Vad som bör ingå i denna arbetsplan är svårt att säga då det beror på vilket ämne du skriver om. Generellt kan man dock säga att den ska vara som en miniversion av själva examensuppsatsen – ett slags förkortad version där delområdena av uppsatsen tas upp. Du skriver sammanfattande och koncist om vad de olika delområdena – exempelvis bakgrund, material, metod och teori – ska innehålla.

Denna arbetsplan kan sedan fungera som ett pm som du lämnar ut till lärare, handledare eller responskamrater.

Läs mer här om vilka delar som kan ingå i en arbetsplan/ett pm.