Kollokation

Kollokation

Med begreppet kollokation menas ord som ofta förekommer tillsammans och som därför har gjort att vi också förväntar oss att se orden tillsammans. Det handlar alltså om en gruppering av ord och ljud som förekommer tillsammans. Det här gör att vi väljer att sätta vissa ord tillsammans, för att det känns som rätt kombination.

Exempel på kollektion

Vi väljer till exempel att säga dra en slutsats framför ta en slutsats eller andra kombinationer. Dessa ordgrupperingar kan dock förändras över tid, precis så som språket förändras över tid. I 1800-talssvenska var till exempel göra en slutsats en vanlig konstruktion.

Ett annat exempel är begå självmord som varit den vanligaste kombinationen. I modern svenska börjar det dock även bli vanligt med ta självmord.