Kodningsorientering

Kodningsorientering

Vad betyder kodningsorientering?

Vad är kodningsorientering?

Kodningsorientering har med modalitet i bilder att göra. Det är nämligen så att man behöver relatera bilder till en typ av verklighetsuppfattning, för att uttrycka modalitet i bilder. Det finns olika typer av verklighetsuppfattningar, där en av de vanligaste är den naturalistiska verkligheten – den som kan upplevas med synen.

Genom bilder och modalitet kan man representera exempelvis den naturalistiska verkligheten. Det går att representera den naturalistiska verkligheten utan att markera modalitet, alltså utan att markera ett visst förhållningssätt. Ett högupplöst foto av exempelvis ett landskap är ett sätt att göra detta på. Om man däremot vill uttrycka modalitet kan man exempelvis göra vissa detaljer i landskapet suddiga. Bilden avbildar då inte den naturalistiska verkligheten längre, utan är enbart en representation av en möjlig, men inte naturalistisk verklighet. Här har man alltså använt sig av modalitet i bilden.

Denna användning av modalitet kallas för kodningsorientering. I fallet ovan var det alltså att markera ett förhållningssätt mellan bildens representation och den naturalistiska verkligheten. Följande kodningsorienteringar finns:

  • Naturalistisk
  • Vetenskapligt-teknologisk
  • Sinnlig
  • Abstrakt