Posted on

Klarspråksskrivandets tre faser

Skriva tydlig text

Det finns tre huvudfaser i klarspråksskrivandet: tänka, skriva och bearbeta.

Fas 1: Tänka

Innan du börjar skriva bör du först tänka. Det låter rimligt, inte sant? Vad är det då du ska tänka på? Jo, du bör tänka kring syftet med din text. Vad vill du att din text ska säga? Och med den här frågan kommer vi också till nästa fråga: vem ska läsa din text? Det kallas mottagaranpassning, mina vänner, att lära känna sina läsare. För att texten når inte fram till dina läsare om du inte anpassar den till dem. När du har tänkt färdigt kring textens syfte och mottagarna av texten, så är det dags att tänka lite mer kring texten i sig. Hur ska dispositionen se ut? Vilken information är viktigast? Vilken ton ska jag använda?

Fas 2: Skriva

När du har tänkt färdigt dessa saker, är det dags att börja skriva. Om du ska skriva en längre text kan det vara bra att dela upp denna text i mindre beståndsdelar, för att sedan skriva kort om vad varje del ska innehålla. Detta är för att du ska få en klarare bild av din texts disposition. Dubbelkolla så att du verkligen har disponerat texten rätt: att det viktigaste kommer först.

När du väl börjar skriva finns en del riktlinjer att följa. Skriv tydligt och begripligt, använd dig av vägledande rubriker och luftiga stycken, kanske en och annan punktlista. Håll meningarna lagom långa och använd inte krångliga och missvisande ord.

Fas 3: Bearbeta

Alla dessa faser är väldigt viktiga, men kanske är denna sista fas allra viktigast. Det är här du verkligen kan se till så att din text blir bra. Om du har längre tid på dig att skriva texten, kan det vara en bra idé att lämna över texten till någon annan. Kanske till en kollega eller varför inte till en potentiell mottagare av texten, om du har någon nära till hands. Att få respons från andra är ett ypperligt sätt att veta vad du behöver bearbeta i din text. Vad når inte ut och vilka delar kan förbättras?

Om du inte har möjlighet att få respons från någon annan, så kan du alltid använda dig av dig själv. Det är dock viktigt att du lägger ifrån dig texten en stund, så att du med kan se texten med “nya” ögon. Att läsa samma text om och om igen gör att man blir hemmablind för textens brister.