Kausalitet

Kausalitet

förklaring av språkliga begrepp

Kausalitet syftar på orsaksangivande samband i text. Vanliga ord som uttrycker kausalitet är exempelvis:

  • därför
  • nämligen
  • eftersom
  • medan
  • för att

Undersökningar visar tydligt på att orsakssamband angivna i text gör texten enklare att förstå. Det blir lättare för läsaren att se sambanden mellan textens information och därmed förstå texten i sin helhet.

Exempel från Svenska Akademiens språklära:

Lappugglan befinner sig vid Hemmesta gård. Bristen på sork i norr har tvingat den så här långt söderöver.

Lappugglan befinner sig vid Hemmesta gård därför att bristen på sork i norr tvingat den så här långt söderöver.