Posted on

Intervjua dina karaktärer

Skrivtips: intervjua karaktärer

Det är svårt att skriva om påhittade karaktärer, svårt att göra dem verklighetstrogna och trovärdiga. För att kunna göra detta behöver du först lära känna dina karaktärer – kartlägga deras egenskaper, tilldela dem minnen och känslor, skapa barndom och framtidsmål. Du behöver helt enkelt ge dina karaktärer lager och djup. Det finns många olika sätt att göra detta på, ett av dessa är att använda dig av gammal hederlig intervjuteknik.

Gör en lista med frågekategorier

Börja med att lista olika kategorier för att täcka upp olika frågeområden, exempelvis utbildning, födelsedatum och -ort, familj, karriär, fritidsintressen och så vidare. Fyll gärna på denna lista med mer specifika områden som favoritmat och –film. Genom att svara på dessa frågor så växer din karaktär sakta fram.

Formulera öppna frågor

I intervjuer, där syftet oftast är att lära sig mer om personen, bör du ställa öppna frågor. Med öppna frågor menas alltså frågor som inte kan besvaras med ja/nej. Svaren på öppna frågor blir ofta längre och mer uttömmande. Se exempelvis frågan “Är du en lugn person?” och “Hur är du som person?”. Frågor som inleds med bland annat hur, varför, vad och berätta leder ofta till långa och beskrivande svar. Glöm dock inte att även formulera frågor som leder till korta, konkreta svar som ändå är väldigt identitetsskapande. Du är ute efter information som ger en bild av hur personen är, hur hen skulle bete sig i olika situationer och så vidare.

Skriv ett personporträtt

När du har formulerat svar på intervjufrågorna kan du börja sammanfatta din karaktär i ett beskrivande personporträtt. Skildra personen så detaljerat du kan. Dela upp porträttet i olika stycken och avsnitt och infoga små faktarutor. Du har nu fått en djupare karaktär med flera lager – en person. Personporträttet kan du använda som ett uppslagsverk när du skriver. Behöver du veta något särskilt om karaktären kan du gå tillbaka till porträttet. Det här skapar konsekvens och gör karaktären mer verklighetstrogen.